Minder dan de helft van de online nieuwsvideo’s heeft ondertiteling. Essentiële informatie over bijvoorbeeld een gezondheidscrisis of oorlogssituatie is online snel te bereiken. Helaas missen mensen die slecht of helemaal niet kunnen horen het nieuws door het gebrek aan ondertiteling. Dit moet en kan anders.

Toegang hebben tot informatie is een basisrecht. Maar voor mensen met een gehoorbeperking, of auditieve beperking, is het vaak onmogelijk om een video goed te volgen wanneer daarbij geen ondertiteling wordt aangeboden. Die groep mensen is veel groter dan de 1,5 miljoen mensen die doof of slechthorend zijn. Ook mensen met autisme, anderstaligen en mensen die Nederlands willen leren, maken gebruik van ondertiteling. Bij elkaar hebben ruim 4,5 miljoen mensen baat bij ondertiteling.

Ontluisterend onderzoek

Scribit.Pro, een dienst die het voor aanbieders van online videocontent mogelijk maakt om hun video’s compleet toegankelijk te maken, onderzocht de staat van ondertiteling bij online nieuwsvideo’s. Video’s die worden aangeboden op de homepages van de 30 meest bezochte nieuwswebsite zijn onderzocht. De resultaten zijn ontluisterend. In januari en februari van dit jaar bood slechts ca 40% van de nieuwsvideo’s ondertiteling. In maart was dit zelfs maar 30%.  

Tijd voor actie!

Wouter Bolier van belangenorganisatie Ieder(in): ‘Dit onderzoek bevestigt onze vermoedens dat er veel te weinig ondertiteling beschikbaar is op de Nederlandse nieuwswebsites. Hiermee is belangrijke informatie voor een grote groep mensen niet beschikbaar. Dit moet echt anders.’   Het belang van ondertiteling moet bij iedereen tussen de oren komen. De samenwerkende belangenorganisaties Ieder(in), Stichting Audiovisuele Toegankelijkheid, Stichting Hoormij.NVVS, Divers Doof en SH-Jong, Nederlandse Dove Jongeren en Dovenschap roepen op de Global Accessibility Awareness Day hun achterban op om nieuwsredacties en contentmakers bewust te maken van de noodzaak en voordelen van ondertiteling. Met voorbeeldteksten die te vinden op deze website vragen zij gebruikers een reactie te plaatsen bij de video als ondertiteling ontbreekt, of juist wel is toegevoegd. Met deze actie willen mensen die afhankelijk zijn van ondertiteling nieuwsredacties oproepen om beter na te denken over toegankelijkheid en de betreffende video’s toegankelijk te maken.